Ilmoittautuminen koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutukseen

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeeseen on liitettävä oppilaan viimeisin todistus sekä kaikki muut koulunkäyntiin liittyvät pedagogiset asiakirjat ja päätökset sekä kopio passista. Esikouluun ilmoittautuvat oppilaat esittävät liitteenä päiväkodinopettajan lausunnon tmv.

Koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti tilapäisesti ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia. Vaatimuksena on myös riittävä suomen kielen taito, joka varmistetaan kouluuntulokeskustelun yhteydessä. Tarvittaessa tehdään kielitutkimus.

Ilmoittautumisen yhteydessä koulun tilille maksetaan varausmaksu (500 euroa), joka hyvitetään lukukausimaksun yhteydessä. (Varausmaksusta palautetaan 300 euroa, jos oppilas ei aloita koulunkäyntiä.) Oppilaspaikka varmistuu ilmoittautumisen ja varausmaksun suorittamisen jälkeen. Tämän jälkeen rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen.

Kesken lukuvuoden Suomesta Tallinnan suomalaisen koulun oppilaaksi tulevia pyydetään esittämään erotodistus, johon on merkitty oppilaan oppimistulokset muuttoa edeltävältä ajalta. On erittäin tärkeää, että huoltajat tarkistavat oppilaan omasta koulusta, mitä aineita ja miten paljon he ovat opiskelleet ennen Tallinnan suomalaiseen kouluun siirtymistä.

HUOM! Jos oppilaan ilmoittautuminen peruuntuu kokonaan tai tuloaika muuttuu, koulu pyytää ilmoittamaan asiasta välittömästi.

Oppilaitokset

Tallinnan suomalainen koulu

Valitse tästä vuosiluokka mille haluat lapsesi ilmoittaa. Mikäli perheessä on useampi lapsi jotka halutaan ilmoittaa oppilaiksi Tallinnan suomalaiseen kouluun, heistä jokainen tulee ilmoittaa erikseen. Sopimuslomake tarvitsee täyttää vain kerran, mutta se tulee liittää jokaisen lapsen hakemukseen.

Ilmoittautuminen oppilaaksi Tallinnan suomalaiseen kouluun

ValitseNimiLuokka-aste
Valitse 1.luokka 1
Valitse 2. luokka 2
Valitse 3. luokka 3
Valitse 4. luokka 4
Valitse 5. luokka 5
Valitse 6. luokka 6
Valitse 7. luokka 7
Valitse 8. luokka 8
Valitse 9. luokka 9